VIETUNI - Nhập liệu v xử l văn bản tiếng Việt qua mạng
Kiểu TELEX   Kiểm tra chnh tả v tự động sửa lại từ tiếng Anh bị lỗi      
Kiểu VNI
Kiểu VIQR
Kiểu Loạn
Tắt bộ g
 M đang dng: 
 

Nếu bạn khng c font unicode, bạn c thể tải xuống từ đy, unzip v install:UniFonts.zip

Trang ny đ được truy cập   lần .